Upload Image...

Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen

Onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen valt voor Noordhoek Geraspte Kaas ‘de verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van mens, maatschappij en milieu’. Op verschillende manieren geven wij inhoud aan deze doelstelling. Zo heeft Noordhoek Geraspte Kaas ervoor gekozen Business Sponsor te zijn van de MAF (Mission Aviation Fellowship). Ook zijn wij Business Sponsor van Stichting Woord en Daad, zij strijden op verschillende manieren tegen armoede in Afrika en Midden- en Zuid-Amerika. Dit alles doen zij vanuit Bijbels perspectief.

Op het gebied van milieu is er onder andere gekozen voor energiezuinige verlichting, wordt afval zoals karton en plastic gescheiden en draait de koeling van onze bestelbus op zonne-energie. Als team doen wij natuurlijk ons best om verspilling te voorkomen!